Finland | LIITO
Association of physical and health educators in Finland
Iceland |
PE Teacher Association Iceland
Norway | LFF
Landslaget Fysisk Fostring i Skolen
Sweden | IL
Svenska Idrottslärarföreningen